İçeriğe geç

Davet Mektubu

Değerli Hocalarım ve Kıymetli Meslektaşlarım;

          Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneğimiz/ekibimiz, Türkiye’de sağlık alanında birçok yeniliğe öncülük etmiş, sağlık meslek çalışanları ve mesleğimizi öne çıkarmak için çalıştaylar, kongreler, yardım faaliyetleri, ödül törenleri gibi bir çok proje yaparak ülkemizin sağlık politikalarının geliştirilmesinde politika yapıcılara verdiği destek hizmetlerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmalarda bulunmuş, toplum sağlığına ve sağlık çalışanlarına farkındalık kazandırmış ve ülkemizin sağlık alanında gelişimine katkıda bulunmuştur.

          Dünyadaki sağlık sistemlerinin temel hedefi; sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği ve bu hizmetlerden eşit yararlanmayı sağlayarak dengeli bir sağlık hizmeti sunmak, kişilerin yaşam kalitesini ve hayat standardını yükseltmektir. Türkiye’nin sağlık politikalarına baktığımızda sağlık alanındaki sorunlarının kısa vadeli, yüzeysel ve palyatif yaklaşımlarla ortadan kaldırılabilecek nitelikte olmadığı görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Türkiye’yi sağlık alanında dünya ülkelerine örnek teşkil edecek düzeye çıkarmasını takdirle karşılıyoruz.

          85 milyona yakın nüfusuyla coğrafyamızdaki en büyük güçlerden olan ülkemiz, sağlık hizmet sunumu ve sağlık paydaşları açısından ele alarak; 2053 yılı hedefleri doğrultusunda sağlıkta dönüşümün önemli bileşenlerinden biri olarak gördüğümüz akılcı sağlık planlamalarının uygulanabilmesi ve atıl kapasite oluşturulmaması, kaynakların dengeli dağılımının sağlanması, bunların etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için  ülkemizin kalkınma ve gelişmesine yardımcı olan Acil sağlık hizmetleri (112 ve UMKE) bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerinin en vazgeçilmez, en hızlı yapılması gereken hizmetlerindendir. Yapılan birçok çalışmada kaza, akut hastalık veya kriz anlarında ilk beş dakika, ilk yarım saat ve ilk birkaç saat içinde müdahale hayat kurtarma veya sakat kalmama açısından çok önemlidir. Ülkemizde sağlık dönüşüm programı uygulaması çerçevesinde acil sağlık hizmetleri de yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılanma ile merkezde Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, illerde ise Sağlık Müdürlükleri bünyesinde acil sağlık hizmetleri yürütülmektedir.

            Yeni yapılanma acil sağlık hizmetlerinin alt yapısını güçlendirmekle beraber, etkinliğini ve hızını artırmıştır. Bununla birlikte sistemin işlemesinde ve özellikle vakaya ulaşım, müdahale ve taşıma aşamalarında karşılaşılan sorunlar, personel özlük haklarıyla ilgili sorunlar, istasyon çalışma şartları, sık karşılaşılan şiddet olayları, hastanelerde vaka kabul sorunları ve hepsinden önemlisi 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, ülkemizde Asrın felaketi olarak adlandırılan toplam 10 şehrimizi etkileyerek kaybettiğimiz binlerce vatandaşımıza, yaralımıza  ve bundan sonra oluşabilecek durumlara karşı Türkiye genelinde 112 kurumunun  ve UMKE kurumunun durumlarını tespit ederek, çözüm önerileri geliştirmek, sağlık profesyonellerinin mevcut durumlarını, beklentilerini yönetici ve uygulamacılara katkı yapmak üzere planlanmıştır.

          Hastane öncesi sağlık hizmetleri, (112 ve UMKE) hasta ve yaralıya ilk müdahale edecek profesyonel sağlık birimleri olduğundan dolayı, gerek hasta beklentilerini karşılayan mevcut hizmet kalitesini korumak, gerekse gelişen tıbbi teknolojiler paralelinde hizmetin yeniden yapılandırılması ve sunumuna yönelik iyileştirmelerle daha etkin ve verimli hale getirilmesinde, hizmeti veren sağlık profesyonelleriyle birlikte sorunları tespit edip onların gözünden çözüm önerileri geliştireceğimiz, çalıştayımızda UMKE,  İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri, AÇM ve istasyonlarına yönelik yapı, süreç ve sonuç odaklı standartları geliştirmek, hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, risk yönetimi, hatalardan öğrenme ve sürekli kalite iyileştirme, standart ve değerlendirme ölçütlerinin anlaşılabilirlik, ölçülebilirlik, kapsayıcılık, amaca uygunluk, uygulanabilirlik ve başarılabilirlik açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.

          10 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştireceğimiz Türkiye 112 ve UMKE çalıştayımızda 112’nin ve UMKE’nin profilini çıkarmayı planlıyoruz. Çalıştayda gerçekleştirilecek oturumlar ile genel anlamda Türkiye 112’nin  ve UKKE’nin sorunları ve çözüm önerileri tartışılacak, durum analizi yapılacak ve her oturum grubuna ait tespitler yapılarak yeni hedefler belirlenecektir.

           Bu çalıştayımızın da önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz projelerimiz gibi sağlık hizmet sunumundaki tüm paydaşlar arasında etkin bir koordinasyon ve eşgüdümü sağlayacağına olan inancımızla, Çalıştayımızın sonuçlarının ülkemizdeki kaynakların akılcı kullanımına, sağlık hizmetlerinin sunum kalitesine ve dolayısıyla bu hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımıza olumlu yansımaları olacağını ümit ediyor, bu çalıştayın öncelikle ülkemize ve tüm sağlık camiasına hayırlar getirmesini Cenabı Hakk’tan temenni ediyorum. Sizleri de ekibim adına bu çalışma içerisinde görmekten ve misafir etmekten onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Emeği geçen ve destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

Allah’a emanet olun…

                                                                                                                                                                          Düzenleme Kurulu Adına                                                                                                                                                                                                                                   Musa AKAN                                                                                                                                                                                                                        Yeni Sendika Genel Başkan Yardımcısı                                                                                                                                                                            Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği Başkanı