İçeriğe geç

Hakkımızda

BİZ KİMİZ
Ekibimiz bu güne kadar bir çok faaliyette bulunmuş, ülkemizin sağlık ve sosyal güvenlik politikalarına, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesine sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunarak, yurt içi ve yurtdışında çeşitli tıbbi yardım faaliyetlerinde bulunmuş, sağlıkla ilgili her alanda projeler, geliştirmiş, sağlık alanında ülkemizi bulunduğu noktadan daha iyi yerlere taşımak için var gücüyle çalışmıştır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi en iyi şekilde temsil eder nitelikte işler gerçekleştirmiştir.
Bu minvalde gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeye devam edeceğimiz projelerimiz ise kısaca;
Sağlık hizmeti sunan, kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmaya devam edeceğiz.
İnsan sağlığı odaklı hizmet veren Dâhili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Temel Tıb Bilimleri ve Alternatif Tıp Bilimleri alanlarında çalışan kişi, kurum, kuruluşlarla ve bu kuruluşlardan hizmet alanları bir çatı altında toplayarak bilimsel ve teknolojik çalışmalara katkıda bulunacağız.
Sağlık Turizminde öncü olan projelerde yer alarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacağız.
Sağlık Teknolojileri Geliştiren Kurum ve Kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak dünyada sağlık alanında ki, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin aynı nitelikte ülkemizde de yer almasını sağlayacak, çalıştaylar, kongreler ve fuarlar yapmaya ve yapılan bu tür projelere destek olmaya devam edeceğiz.
“Gelecek Gençlerindir” düsturuyla geçmişini bilen, geleceğe milli birlik ve beraberliğin önemini bilerek yürüyen yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
Sağlık sektörünün her kademesinde rol alan, tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz.
Devlet, özel sektör, vakıf eliyle kurulmuş sağlık tesisleri ve çalışan personellerin sorunlarının giderilmesini, bunun için sağlık politikaları oluşturulmasını, hizmet kalitesinin arttırılmasını, sağlık hizmetini üretenlerin ve kullananların memnuniyetinin arttırılmasını, amaçlayan kongreler, çalıştaylar ve bilimsel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.
Kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak halk sağlığı eğitimleri ile halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
Ülkemizdeki tüm bireylerin sağlık okuryazarlığını arttırarak sağlık bilgilerini okuma, anlama ve tıbbi talimatlara uyma yeteneklerini arttırmak amacıyla çalışmalar yapıp ülkemiz milli kaynaklarına katkıda bulunacağız.
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için Sağlık Bakanlığımızla beraber ulusal düzeyde sorunları tespiti edici çalışmalar yaparak, kısa, orta ve uzun vadede projeler geliştirerek sağlıkta şiddete sıfır tolerans kampanyaları düzenleyeceğiz.
Ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarını bir nebzede olsa rahatlatmak ve hoşça vakit geçirmeleri sağlamak amacıyla çeşitli zamanlarda yurt içi ve yurt dışı kültürel geziler, özel günler için yemekli organizasyonlar, konserler vb. organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz.
https://www.saglikpolitikalaridernegi.org/