İçeriğe geç

Hedef

Hastane öncesi sağlık hizmetleri, (112 ve UMKE) hasta ve yaralıya ilk müdahale edecek profesyonel sağlık birimleri olduğundan dolayı, gerek hasta beklentilerini karşılayan mevcut hizmet kalitesini korumak, gerekse gelişen tıbbi teknolojiler paralelinde hizmetin yeniden yapılandırılması ve sunumuna yönelik iyileştirmelerle daha etkin ve verimli hale getirilmesinde, hizmeti veren sağlık profesyonelleriyle birlikte sorunları tespit edip onların gözünden çözüm önerileri geliştireceğimiz, çalıştayımızda UMKE,  İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri, AÇM ve istasyonlarına yönelik yapı, süreç ve sonuç odaklı standartları geliştirmek, hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuiyeti, risk yönetimi, hatalardan öğrenme ve sürekli kalite iyileştirme, standart ve değerlendirme ölçütlerinin anlaşılabilirlik, ölçülebilirlik, kapsayıcılık, amaca uygunluk, uygulanabilirlik ve başarılabilirlik açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.