İçeriğe geç

Konular

112 Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Özlük Hakları Durum Analizi ve Hedefleri
 
Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetlerinin İstasyon Standartlarının Oluşturulması Durum Analizi ve Hedefleri
 
Vaka müdahaleleri ve Malpraktis Davalarında Durum Analizi ve Hedefleri
 
112 Çalışanlarına Mobbing ve Sağlıkta Şiddetin Durum Analizi ve Hedefleri
 
Başhekimlik İdari Personeli ve Acil Ç.K.Personelinin Sorunlarının Durum Analizi ve Hedefleri
 
Hasta Kabul Sorunları Durum Analizi ve Hedefleri
 
Toplumsal Olaylar, Afet, Terör Saldırıları ve Adli Vakalarda Vakaya Yaklaşımlar Durum Analizi ve Hedefleri
 
Vakaya Ulaşım ve İlgili Durum Analizi ve Hedefler
 
Personel Kreş ve Sosyal Alanlarla İlgili Sorunlar Durum Analizi ve Hedefleri
 
112 de Çalışan 4C Personelinin (Sürücü ve veri personeli) Durum Analizi ve Hedefleri
 
Sağlık İnsan Gücünün Yetiştirilmesi Durum Analizi ve Hedefleri
 
UMKE Güncel Durum Analizi ve Hedefleri